Co je to náhradní plnění?

Co je náhradní plnění

Náhradní plnění je povinná forma podpory osob se zdravotním postižením (OZP). Povinnost je dána zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a týká se všech firem nad 25 zaměstnanců. Podíl OZP musí činit 4 % z celkového počtu zaměstnanců, tedy alespoň 1 OZP na 25 zaměstnanců.

Čtyři formy náhradního plnění 

     1. Zaměstnání osob se zdravotním postižením

OZP můžete zaměstnat napřímo, což je nejjednodušší způsob. S tím vám pomůže například NFOZP. Ne vždy ale pracoviště nebo povaha povolání umožňuje osoby se zdravotním postižením zaměstnat. Na to se ale zákon neptá. V takovém případě musíte využít jinou formu náhradního plnění.

 

     2. Odběr zboží nebo služeb

Druhá forma náhradního plnění je výhodná pro obě strany a je jím odběr zboží nebo služeb od NFOZP – Srdcerváčů a dalších firem poskytujících náhradní plnění. To jsou firmy, kde více než 50 % zaměstnanců tvoří právě OZP a působí na tzv. chráněném trhu práce.

Taková forma plnění je pro vás výhodná hlavně proto, že neplatíte povinné odvody do státního rozpočtu. Další výhodou je fakt, že peníze nedáte státu, ale např. chráněným dílnám, a věřte, že ty ocení vaše peníze více než stát.

Odebrané zážitkydárkové předměty nebo služby můžete pak věnovat svým zaměstnancůmVánoční dárky pro zaměstnance jsou velké téma každý rok, takže za nás je tato forma náhradního plnění opravdu praktická ve všech směrech.

 

     3. Finanční odvod do státního rozpočtu

V případě , že nevyužijete ani jedné z uvedených variant, jste povinni zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu. Zde ale nezískáte žádnou výhodu. Je to vlastně postih za to, že nezaměstnáváte OZP ani nevyužíváte formu náhradního plnění, která je státem určena na podporu zaměstnávání OZP.

Odvod činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla, a to za každou osobu. Aktuální výši průměrné mzdy v tomto období vyhlašuje MPSV v každoročním ohlášení.

 

     4. Kombinace forem náhradního plnění

Čtvrtou možností je kombinace tří výše zmíněných variant náhradního plnění. Zaměstnáte například jen 5 osob se ZP místo povinných 10 a k tomu nakoupíte zboží u firem spadajících pod chráněný trh práce.

Zpět do obchodu